Aktuality

SAV a univerzity apelujú, aby sa z financií na vedu nestavali diaľnice

23.10.2019
Slovenská akadémia vied podpisom memoranda s najväčšími univerzitami – Slovenskou technickou univerzitou, Univerzitou Komenského, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vytvorila platformu na koordinovaný postup. Pri presadzovaní...
Čítajte všetky správy Ďalej
Aktuality

Hodnoty a technológie: Možnosti a limity riadenia technologických inovácií

23.10.2019
Konferencia Hodnoty a technológie: Možnosti a limity riadenia technologických inovácií sa bude konať 4. – 6. novembra v Župnom dome v Bratislave pod záštitou Výboru NRSR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Konferenciu organizujú Slovenská akadémia vied, Rakúska...
Aktuality

Významné zahraničné ocenenie slovenských historikov

23.10.2019
Vedenie Akademie věd Českej republiky každoročne oceňuje mimoriadne výsledky či už jednotlivých vedcov, alebo vedeckých kolektívov, ktoré prispeli k prestíži českej vedy v medzinárodnom kontexte. Udeľujú sa za ukončené výsledky excelentného výskumu orientovaného na...
Aktuality

Meteorické roje v októbri a v novembri

22.10.2019
„Padajúce hviezdy“ majú pomerne vysokú intenzitu aj počas jesene. Meteorický roj Orionidy môžeme na nočnej oblohe pozorovať do 7. novembra. Maximum svojej aktivity dosiahne dnes 22. októbra, pričom by mohla padať hviezda až každú druhú minútu. Podmienky na pozorovanie sú...
Aktuality

Prezentácia personálnej bibliografie Milana Žitného

22.10.2019
Charakter bibliografie každého vedeckého pracovníka, teda i literárneho vedca vypovedá o spôsobe jeho existencie vo vede – v prípade prekladateľa Milana Žitného tej literárnej. Jeho personálna bibliografia vychádza in memoriam napriek tomu, že jej príprava sa začala ešte...
Aktuality

Drobnicov memoriál – 10. ročník

22.10.2019
V septembri sa v Starej Lesnej uskutočnil 10. ročník súťažného sympózia pre mladých biochemikov, mikrobiológov, biotechnológov a molekulárnych biológov – Drobnicov memoriál. Organizátorom bola Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ústavom...
Aktuality

70. výročie časopisu Geologica Carpathica

22.10.2019
Nebýva zvykom usporiadať konferenciu pri príležitosti založenia odborného periodika. Časopisy sú zväčša samonosné, meno v odbornej komunite si vytvárajú svojim tematickým obsahom a dobrý ohlas upevňujú kvalitou príspevkov. Geovedné periodikum, ktoré vychádza šesťkrát do...