IKT logo
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava 45
  ISBN: 80-969555-9-4 Vyhľadávanie:  v článkoch
[Obsah] [Tiráž] [Pokyny pre autorov]  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Eva Kohútová

Spomienka na prvý prenos medzi počítačmi v SAV

Do Počítačového laboratória ( ďalej PL) Ústavu technickej kybernetiky ( ÚTK) SAV som prišla pracovať 1.5.1977 a stala som sa systémovým administrátorom pre počítače PDP 11/10 a PDP 11/40 s operačnými systémami RT-11, RSTS/E, RSX-11D, RSX-11M, ktoré sa na počítači striedali podľa potreby riešiteľov projektov.

Počítače radu PDP11 začala vyrábať firma Digital Equipment Corporation (DEC) ako prvá na svete vo veľkosti minipočítačov ľubovoľne škálovateľných s dynamickým manažmentom pamäti a multiprogramovaním v roku 1970 čiže v roku 1976 keď bol dodaný do PL ÚTK to bol moderný systém, z ktorého sa tešili všetci programátori ( obr. č.1).

Po mojom príchode do PL bol inštalovaný od 18.5.1976, čiže do môjho príchodu tam nebol zodpovedný pracovník pre prevádzku a tak túto činnosť si medzi sebou „ rozdelilo“ niekoľko aktívnych riešiteľov výskumných úloh v ústave ako Jano Lupták, Kazo Križan, Puťo Mráz, Karol Vass, strojový čas si delili podľa ich potreby a ostatným riešiteľom sa ušiel zostatok strojového času. Musela som rýchlo, bez školení naštudovať operačné systémy a pre moju snahu zaviesť poriadok do systému prevádzky nastali pre mňa „ťažké časy“ pri mojej snahe zaviesť systém len jedného privilegovaného užívateľa ( čo som bola ja ako administrátor systému), pravidelný rozvrh strojového času pre všetky výskumné úlohy, spravodlivé rozdelenie diskovej kapacity. Dobrá vec sa podarila a dúfam, že aj menovaní spomínajú na toto obdobie v dobrom.

V roku 1978 sa „rodina počítačov PDP11“ v SAV rozrástla. Počítače tohto typu už vlastnili aj iné ústavy, ako FÚ (PDP11/34), ÚSTARCH ( PDP11/34), ÚMMT (PDP11/40), ÚTK SAV v Banskej Bystrici (PDP11/10) a vzhľadom na drahú výpočtovú techniku vzniká myšlienka navrhnúť a vytvoriť prepojenie exitujúcich počítačov s cieľom ich lepšieho využitia. Možnosti a výhody takýchto prepojení už dnes asi zdôvodňovať netreba. Na základe uznesenia Komisie pre drahé prístroje pre P SAV sme v marci 1978 vypracovali ( Ing. Štefan Kohút, Ing. Štefan Torma, Eva Kohútová) predbežný návrh „Prepojenie počítačov PDP v SAV a popri svojich iných povinnostiach sme začali experimentovať s prepojením. Myšlienku sa podarilo zrealizovať až 10.5.1979 keď prvý krát prešla informácia z počítača PDP11/40 do počítača PDP11/10 v Počítačovom laboratóriu. Pokusy sme robili v spolupráci s kolegami Petrom Baníkom a Pištom Šipikalom z pobočky ÚTK v Banskej Bystrici, ktorí prišli k nám do Bratislavy. Tento okamih je zachytený na obr. č 3 a obr. č. 4 čo sú oskenované stránky z Kroniky počítačového laboratória ÚTK. Tvorili sme výborný kolektív a vďaka Kronike ( t.č. uložená v Minimúzeu výpočtovej techniky vo VS SAV) máme zachované mnohé udalosti súvisiace s našou prácou, na ktoré sa už zabúda a sú unikátne. 14.-15. júna 1979 sa konal SLOVDEK 09 ( stretnutia užívateľov počítačov DEK) PL ÚTK v pobočke v Banskej Bystrici. Stretnutia sa zúčastnilo 15 pracovníkov z 9 organizácií. Téma SLOVDEK-u bola „Prostriedky prepojovania počítačov RPP-16“. Ale hneď na druhý deň sme sa venovali a pripravovali spojenie medzi PDP

A tak prišiel deň 3. júla 1979, keď sa uskutočnil prvý prenos medzi Bratislavou a Banskou Bystricou, medzi počítačmi PDP11/40 v Bratislave a PDP 11/10 v Banskej Bystrici pod s operačným systémom RT11 s programom REMOTE s pripojenými modemami po telefónnej linke skoro ráno, keď ešte nebola preťažená telefónna ústredňa. Správy sme si písali na vstupné zariadenia DECWRITER, teda na papier nie na obrazovku displeja ( viď obr. 1), a prvý prenos bol medzi mnou a Pištom Šipikalom. Na papier sa vypisoval dôležitý prvý text:

Ahoj, stihol si vcera Vecernicek?

Ano

Hurááá....

Na obr. 2 je ďalší text z Kroniky PL z prenosu.

Odvtedy bolo veľa prenosov, riešení, vývoj išiel ďalej. Na ďalšom SLOVDEK-u 29-30.10. sme preniesli počítač PDP 11/10 na chatu Vývrat, kde sa Slovdek konal a robili sme prenos a prepojenie z PL ÚTK v Bratislave. Telefonické spojenie však bolo veľmi nekvalitné, telefonické prepojenie bolo cez tri telefónne uzly a ústredne, takže namiesto súvislého textu sme dostali len samé „blbé“ charaktery. Zašifrovalo sa to :).

Odvtedy bolo veľa prenosov, riešení, vývoj išiel ďalej. Nasledovali pokusy prenosov pod rôznymi operačnými systémami s programom Kermit, prišiel OS RSX 11M a Decnet. V PL vývoj pokračoval, to som ja už pracovala na Kramároch vo VÚLB a experimentovali sme s prepojením rôznych operačných systémov OS RSX11-M a OS MUMPS na počítačoch PDP11 s modemami a telefonnou linkou. Spomínam si, že takéto pokusy som robila s kolegom Petrom Sivákom a keď naozaj nič nešlo a nevedeli sme prečo, zatelefonoval mi: „ Pošli tam „A“, to je také špicaté to prepchá tie drôty“. Naozaj „A“ fungovalo. :)

Spomenula som si na prvý prenos v PL na ÚTK. Aha, „A“ je možno naozaj dôležité.

Začínať trpezlivo, od začiatku.

A teraz mi je divné, že píšem spomienky. Radšej končím.

Nech sa darí sieťam a prenosom aj v terajšom VS SAV.

Obr.1 Počítač PDP 11/40 fy DEC inštalovaný v PL ÚTK SAV. V popredí DEC writer LA 36.

 

Obr.2 Časť výpisu textu z prvého prenosu.

 

Obr.3 Prvé úspešné prepojenie počítačov v PL na hornom obrázku: +Ing. Štefan Torma, + Ing. Štefan Šipikal,Ing. Peter Baník na strednom a dolnom obrázku: Eva Kohútová, + Ing. Štefan Šipikal

 

Obr.4 Okamžik úspešného prenosu medzi počítačmi SAV v Bratislave a B. Bystrici
3. júl 1979

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta č. 9, 845 35 Bratislava
Tel.: +421 (0)2/5930-7911, Fax: +421 (0)2/5477-5881
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu VS SAV je zakázané.