IKT logo
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava 45
  ISBN: 80-969555-9-4 Vyhľadávanie:  v článkoch
[Obsah] [Tiráž] [Pokyny pre autorov]  
-
Štefan Kohút

Editoriál

Pred 33 rokmi, dňa 10. septembra 1973 bolo uznesením P SAV zriadené Styčné pracovisko pri ÚTK SAV, ktorého úlohou bolo zabezpečovať realizáciu vedecko-technických výpočtov pre ústavy SAV na počítačoch SIEMENS 4004 v ÚVTVŠ v Mlynskej doline a neskôr aj na počítači CDC3300 vo VVS OSN, teraz Infostat na Dúbravskej ceste. Bol to výsledok práce Počítačového laboratória ÚTK SAV, ktoré v snahe zabezpečiť výpočtovú kapacitu pre SAV nasmerovalo svoje aktivity na externé počítače a vypracovalo návrh na vznik samostatnej styčnej skupiny s cieľom vytvoriť zárodok budúceho Centrálneho výpočtového strediska SAV. Trvalo ešte ďalšieho 2,5 roka usilovnej práce, kým dňa 1. 4. 1976 zo Styčného pracoviska vzniklo VS SAV uznesením P SAV ako samostatná organizačná jednotka hospodársky pričlenená k Ústavu technickej kybernetiky SAV. Tým istým uznesením bolo zrušené Styčné pracovisko pri ÚTK SAV (SPÚTK) a boli delimitované technické zariadenia, napr. dierovače diernych štítkov a taktiež pracovníci. Novej organizácii boli pridelené nové priestory v SÚZ a Ing. Štefan Kohút, ktorý bol zakladateľ a vedúci Styčného pracoviska bol poverený vedením VS SAV. Ďalších 7 nasledujúcich rokov pracovalo VS SAV systémom Styčného pracoviska, t.j. sprostredkovalo výpočty pre SAV na externých počítačoch. V tomto roku je 33. výročie preto, lebo pôvodne sa pokladal za začiatok VS SAV deň 1.4.1976, kedy akademik Hajko ako predseda SAV určil, že zo Styčného pracoviska bude VS SAV. Pri štúdiu historických materiálov z Archívu SAV bolo zistené, že VS SAV naozaj ešte roky pokračovalo v systéme práce SPÚTK. Takže sme posunuli históriu o takmer tri roky z úcty k tým, čo SPÚTK vymysleli, presadili a prevádzkovali. Boli to pracovníci Počítačového laboratória ÚTK SAV.

Až v roku 1983 už začal v novej budove VS SAV pracovať vlastný počítač EC 1045, ktorý bol v roku 1984 rozšírený o ďalší a vytvoril sa komplex dvoch počítačov. Počítač skončil ako veľa iných v roku 1990 po otvorení hraníc.

Dnes je obdobná situácia v SAV ako pred 33 rokmi, kedy nestačil počítač GIER na požiadavky programátorov SAV a obrátili sme sa vtedy na externé počítače. Dnes po skončení prevádzky "superpočítača" ORIGIN 2000 nemá SAV náhradu v oblasti výkonnej výpočtovej techniky pre vedecko-technické výpočty. Keďže ani z moci vlády ani z moci nejakého "UV" ani z moci inej nevzniklo na Slovensku "medzirezortné" výpočtové stredisko so superpočítačom, tak sa musíme opäť obrátiť na externé počítače. Zo skúseností spred 33 rokov už ale vieme, že to nie je tragédia a táto situácia má riešenie. Dnes ešte skôr ako predtým. V čase SPÚTK sme vozili dierne štítky v drevenom kufri autom 2x za deň do Mlynskej doliny, do ÚVTVŠ. Kufor bol ťažký, takže ho prvá zamestnankyňa SPÚTK Mária Šmihulová ani nevládala sama zdvihnúť. V kufri bolo odhadom 10x2000 štítkov. Jeden štítok mal 80 stĺpcov 12 riadkov čo je 960 bitov informácií. Auto chodilo 2x za deň a teda prenieslo za deň 40 000Kb do počítača SIEMENS 4004 v Mlynskej doline. V prepočte na 24 hodín (86 400 sekúnd) to znamená kapacitu prenosu 0,463 Kb/s, čiže zaokrúhlene 500b/s. Dnes máme optickú linku do Mlynskej doliny s rýchlosťou prenosu 10Gb/s. Za 33 rokov sa teda zvýšila prenosová kapacita pre SAV na trase Patrónka - Mlynská dolina neuveriteľných 20 000 000 krát. Čoho sa teda máme dnes obávať pri zámere využívať externé počítače, keď sme sa nebáli pred 33 rokmi pri založení Styčného pracoviska s dreveným kufrom plným diernych štítkov a požičaným autom, kde nám Viktor Slezák, technik hybridného počítača PACER 600 robil šoféra. SPÚTK mal vtedy len dvoch zamestnancov na plný úväzok spomínanú Máriu Šmihulovú, pracovníčku recepcie a Ing. Janu Ivanovú, teraz Balážovú, systémovú programátorku, ktorá konzultovala a učila programátorov a overovala programové vybavenie a OS BS 2000 počítača SIEMENS 4004. Ostatní sme to robili zadarmo.

História je špirála, ako nás učili voľakedy na vedeckej príprave. Áno, teraz to je presne to. Sme oveľa vyššie, technologicky ďalej, máme pojmy ako IKT, znalostná ekonomika a podobne, ale tým skôr by sme sa nemali báť posúvať dopredu a kdesi by sme mali v SAV zohnať tých 50 nespokojných programátorov, ktorí chceli pred 33 rokmi počítať aj keď nemali kde a hnali nás dopredu. Preto sme vedeli, že sa potešia aj drevenému kufru s červeným nápisom SPÚTK. Tí páni sú ešte medzi nami a často ich stretnem v areáli na Patrónke. Teraz im chcem poďakovať, že nám boli motiváciou.

Zborník príspevkov, ktorý dostávate na obrazovku svojho počítača má za cieľ popísať vývoj VS SAV presnejšie ako v tejto historickej skratke a pomôcť hľadať ďalšie riešenia pre IKT, vychádzajúc z histórie, alebo skúseností, s extrapoláciami a víziami do budúcna, lebo tú si už robíme len my sami. Preto budem rád, keď v obsahu zborníka sa objavia aj články našich dodávateľov, firiem, o ktoré sme sa často opreli ako o zdroj vedomostí a skúseností z iných inštalácií. Aj popisy nových, perspektívnych technológií majú miesto v tomto zborníku, lebo keď nevieme pokračovať z histórie ďalej, tak je to už len pre múzeá a archeológov, ale IKT žije, vyvíja sa a my chceme ísť ďalej.

Zborník má nasledovné kapitoly, okrem tejto úvodnej:

História - Historická faktografia o VS SAV, o sieťach, o komisiách, snahách, popisy zážitkov, vtedajších inovácií, časových sledov udalostí a na koniec aj spomienky, krátke i dlhé. Doplnenie textu obrázkami je veľmi vítané.

Súčasnosť - riešené projekty vo VS SAV s extrapoláciou na jeden, dva roky, čo ďalej v danej oblasti, využívanie služieb VS z pohľadu našich štatistík, ale aj z pohľadu používateľov, požiadavky na VS - ak sa nájde tých 50 programátorov... ale aj keď sa nájde len jeden spravodlivý, aj tak sa oplatí pokračovať.

Úvahy a vízie - reálne aj imaginárne predstavy, čo by malo VS robiť, ako vyzerať, ako slúžiť, ako sa prezentovať, ako je to v iných krajinách a my by sme to chceli tiež, zamyslenia nad témami IKT, informatikou v SAV i v spoločnosti, ako to bolo a ako by to malo byť s výpočtovou technikou v SAV, ako v porovnaní so svetom.

Spolupráca - príspevky od spolupracujúcich firiem, dodávateľov s opísaním dodávok, pomoci, spolupráce, prispenia k rozvoju VS a ako ďalej v spolupráci a podobne, aké produkty môže firma ponúknuť pre rozvoj VS. Privítame aj príspevky od organizácií SAV, ktorým rozvoj IKT a služby VS prispeli k rozvoju ich vednej oblasti, alebo samotne organizácie a jej spolupráce s partnermi v zahraničí. Samozrejmým spolupracovníkom a aj prispievateľom do tohoto zborníka je SANET a jeho 24 uzlov s technikmi a inžiniermi, čo často z nadšenia a entuziazmu rozvíjajú tento skvost slovenskej akademickej obce.

Nové technológie - Perspektívne technológie IKT, metodiky manažmentu, aplikácie a ich implementácie, sociálne, psychologické a fyziologické vplyvy, bariéry nových technológií. Táto kapitola by mohla byť ponukou na rozhodovanie čo ďalej, čo skôr, na čo nezabudnúť a pomohla by samozrejme nielen VS SAV, ale širokej obci čitateľov nášho zborníka.

Príspevky do zborníka "33 rokov VS SAV" sa budú prijímať do konca októbra 2006 a to aj v čase, keď už bude zverejnený na WEBSAV.

Želám Vám všetkým pekný zážitok z čítania takto virtuálne vytvoreného diela a ďakujem Vám za každý deň a každé stretnutie počas 33 rokov, na ktoré spomíname.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vytlačiť obsah tejto stránky na tlačiareň Poslať obsah tejto stránky e-mailom Poslať linku na túto stránku e-mailom  
Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta č. 9, 845 35 Bratislava
Tel.: +421 (0)2/5930-7911, Fax: +421 (0)2/5477-5881
Svoje pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.
Obsah stránok je chránený autorským zákonom.
Šírenie obsahu týchto stránok bez predchádzajúceho súhlasu VS SAV je zakázané.